درباره ما | حسابگران پیشتاز

درباره ما

شرکت حسابگران پیشتاز در سال 1397 با کمک پروردگار، با هدف افزایش سطح آگاهی مجریان و مدیران در بازار کار این رشته فعالیت خود را آغاز نمود تا به عنوان یک مرجع تخصصی مالی و مالیاتی شناخته شود. ریشه شکل‌گیری این هدف متصل نشدن دو چرخه پر نیاز در کشور است:

هدفگذاری ما کمک به رشد متقاضیان در چرخه اول و ارایه خدمات مشاوره و آموزشی به چرخه دوم یعنی مدیران کشور است. خدا را شاکریم که با تیم منسجم و دلسوز خود توانستیم تا حد زیادی حلقه اتصال این دو چرخه را به هم نزدیکتر نماییم.